Plasmalyft behandlingar

Ögonlocklyftning utan kirurgi!

Plasmalyft med Plasma Gun är en fantastisk revolutionerande behandling för dig som t.ex. vill föryngra och åtstrama huden, lyfta hängiga ögonlock utan plastikkirurgi, avlägsna oönskade godartade hudåkommor, behandla inflamationer, ekcem mm. Det som gör denna maskin unik är dels den patenterade ”tippen” som gör att den alltid hålls på korrekt avstånd och varje punkt får exakt samma mängd/styrka av plasma vilket resulterar i en homogen och säker behandling.

VARM, KALL OCH HYBRID
När plasmablixten genereras på ett fokuserat sätt, utförs en kontrollerad skada på huden så att den drar ihop sig och hudvolymen minskar (Varm och Hybrid Plasma) Varm och Hybrid Plasma stimulerar produktion av kollagen och elastin. När huden är läkt efter behandlingen, har man uppnått ett ungdomligare utseende. När plasma genereras på ett diffust sätt verkar plasman läkande och regenererar epidermis. (Kall Plasma)
Plasma Guns tre olika diffusionslägen bemästras alla egenskaper hos plasma för att omstrukturera, förbättra eller reparera huden på icke-kirurgiskt sätt. Behandlaren väljer den rätta program för den rätta indikation.

KALL PLASMA
Plasma Guns speciellt avseda tippen för kall plasma är den första någonsin som täcker ett stort område.Den kalla plasman känns inte varm på huden. Den behandlar och främjar läkande och återskapande av skadad vävnad samt dekontaminerar huden. Behandlingen kan utföras med eller utan serum. Den kalla plasman får ner stora molekyler djupt i huden.

KALL PLASMA INDIKATIONER:
– Eksem eller bränmärken
– Hudinflamationer
– Hudföryngring

VARM OCH HYBRID PLASMA
Plasma Gun producerar vid sin spets en liten, så kallad, plasmablixt. Denna blixt går från spetsen till huden där den avdunstar ytligt i en liten mikromillimeter stor punkt. Denna ytliga punkt minimerar huden omedelbart. Ytterligare punkter placeras och genererar ytterligare minskning av området. Där utvecklas ingen form av ström eller värme på huden, själva elektroden blir inte heller varm. Efter behandlingen bildas små vita torra prickar på huden, som är intorkad hud. Dessa kommer att försvinna efter ca 4 dagar. 1–2 dagar efter behandlingen kan en svullnad förekomma. En lätt rodnad framträder som kan vara i upp till 4 veckor.

VARM/HYBRID PLASMA INDIKATIONER:
– Ögonlocks åtstramning (övre och undre)
– Utjämning av rynkor på huden
– Arga rynkan (mellan ögonbrynen)
– Nasolabiala vecken
– Halsen
– Akneärr
– Bristningar
– Borttagning av godartade hudåkommor
(Vårtor, pigmentfläckar, xantelasma, godartade födelsesmärken, keratoser mm) .

Fakta i korthet
– Behandlingstid 1–2 timmar (Beror på behandlings områden)
– Hållbarhet upp till 2 år
– Smärta = Måttlig till låg
– Risker = Inga kända vid korrekt eftervård

Hur går behandlingen till
– Behandlingen börjar med applicering av en bedövningskräm på det område som ska behandlas. Denna ska ligga på ca 30 min.
– Plasma Gun används för att skapa små punkter i ett visst mönster för att utlösa en åtstramnings-reaktion.
– Behandlingen resulterar i bildning av små torra punkter, där skorporna bildas som sitter kvar i ca 3-4 dagar för att sedan falla av.
– Lätt rodnad är synlig upp till 4 veckor. Ingen blödninn förväntas.

Hur bör du förbereda dig för behandlingen
Du bokar en konsultationstid, där går vi igenom hur allt går till; om du tar några mediciner eller nyligen har ätit antibiotika, blodförtunnande medicin, aknemedicin o.s.v. Vi behöver också veta om du nyligen har opererats eller har utfört någon annan estetisk behandling, samt om du ofta lider av herpes eller infektioner. Vid färska sår i ansiktet kan ingen plasmalyft utföras.

Före och efter Plasmabehandling

Före behandling
Huden måste vara helt frisk för att kunna behandlas. Hud med aktiv psoriasis, eksem eller herpes i området får ej behandlas. Huden får inte vara solbränd. Undvik direkt solsken (sola ej) 48 timmar före behandling. Begränsa ditt intag av koffein, smärtstillande medel samt kryddstark mat minst 24 timmar innan behandling. Intag ej heller fiskolja under de föregående 48 timmarna innan behandling.

Efter behandling
Direkt efter behandlingen, har man små vita skorpor som dagen efter går över i ljusbruna små prickar. Det behandlade området kommer säkert att klia. Detta är bra, då det är en del i läkningsprocessen. Däremot får du INTE klia, pilla eller klösa på prickarna. Detta kan ge ärr och inflammation. Vi rekommenderar att du halvsitter upp och sover de 2 första nätterna, för att minska svullnad. Det kommer att uppstå olika grader av svullnad under 2-3 dagar, speciellt om du har behandlat ögonen. Detta är inte farligt. Man kan ta en antihistamintablett (allergitablett) för att minska svullnaden, och även lägga på is (med t.ex. en kökshandduk runt) i ca 20 minuter och med 2 timmars mellanrum.

Två gånger dagligen, på morgonen och på kvällen, rengör du noggrant området efter rekommenderingar från behandlaren. Efter skorporna har trillat av , kommer en ny och rosa hud att framträda. Denna huden måste skyddas från direkt solljus med hög solskyddsfaktor, SPF 50, under åtminstone 3 månader samt använda solglasögon om du har behandlat ögonlocken. Utsätter du den nya huden för sol kan det uppstå pigmentfläckar. Simning och bastu är tillåten när alla skorpor har trillat av och såren har läkt helt. Efterbehandlingen är väldig viktig och måste följas för att undvika komplikationer. Eftersom rökare har ett långsammare blodflöde, tar läkningsprocessen oftast längre tid varför vi rekommenderar att du slutar att röka innan behandlingen. Observera att när skorporna försvinner så kan rodnaden finnas kvar runt området de följande veckorna/månaderna. Det tar vanligtvis 2–4 veckor (ibland längre) tills huden har uppnått sin normala färg igen.

Resultatet på behandlingen är mycket individuellt och det kan i vissa fall behövas fler behandlingar.

Biverkningar
Sammantaget är Plasmalyft en särskilt låg komplikations- och vävnadsförstärkande behandling. Utslag i huden kan uppkomma efter några veckor men är sällsynta. Det är väldigt viktigt under de här månaderna att undvika solen samt solarium. Användning av högt solskydd är ett måste, förslagsvis SPF 50. Det har sällan rapporterats om överkänslighet, allergiska reaktioner mot lokalbedövning, läkningsproblem, hudinfektioner, ärrbildning, lätt svullnad, rodnad, stickningar, förekomst av herpes simplex (blödning) eller depigmentering (blekning) av huden. Om en av dessa oönskade biverkningar inträffar, kan det vanligtvis korrigeras under en efterbehandling. Vänligen meddela oss så snart som tecken på en infektion såsom överdriven rodnad, var, blåsor eller tjock, gul skorpbildning, eller någon annan oönskad eller oväntad biverkning uppträder under efterbehandlingen

Dr Agata Klinik 3

Konsultation

Från och med 1 juli 2021 måste du som ny patient/kund boka en konsultation minst 2 dagar innan din behandling. Konsultationen är gratis och kan göras oavsett om det är via FaceTime eller på plats.

Vacker kvinna

Patientsäkerhet

Vi ber dig att i god tid innan ditt besök läsa om din behandling på hemsidan. Under tiden fram till behandling har du en betänketid. På Dr Agata Klinik behandlas du endast av legitimerad läkare.

Kvinna i rosa

Underskrift

När tiden för din behandling närmar sig, kommer du få en länk till samtycke av din behandling. Vi ber dig läsa igenom den innan du träffar din doktor. Vid besöket kommer du få skriva på samtyckesblanketten.

Boka tid!